Bilişim Erp Bulut

Bilişim ERP Genel Bulut Çözümünü aylık 461 TL ‘den başlayan fiyatlarla sahip olma fırsatı sunuyor.

Genel Bulut Hizmeti

Sunucu Maliyeti Olmadan,
Veri Tabanı Maliyeti Olmadan,
Elektrik, Yedekleme,
Uzman Bilgi İşlem Personeli,
Bilgi İşlem Odası Masraflarına Katlanmadan,
Bakım Bedeli Olmadan,Mekandan Bağımsız,
Kurulum Olmadan

Yetki Bazlı Fiyatlama,
Sabit Bulut Hizmet Bedeli,
Sınırsız Şirket Tanımlama,
Oracle Veri Tabanı Altyapısı,
Esnek ve Kullanıcıların İhtiyaçları Doğrultusunda Destek Hizmetleri (Opsiyonel)

Uzak Destek Hizmeti
Çağrı Merkezi Destek Hizmeti
Bilişim Akademi Modül Eğitim Hizmetleri
Yerinde Eğitim Hizmetleri
Proje Yönetimi Eğitim Hizmetleri
Proje Analiz ve Yönetimi Hizmetleri
Özel Buluta Geçme Olanağı

Özellikler

Gelişmiş özellikleri ile ihtiyaçlarınıza tüm platformlarda cevap veren bir erp çözümü.

Genel Tanımlamalar

Özel Menu Oluşturma
Kullanıcı ve Yetki Tanımlama
Rol Yetki Tanımlama
Rol Tanımlama
Organizasyon Tanımlama
Ortak İşlemler
Log Yönetimi
Şablona Dayalı Veri Aktarımı
Ekran Kontrolleri Tanımlama
Genel İş Tanımlama
Rapor Düzenleme
Genel Uyarı Sistemi Tanımları
Zamanlanmış Görev Tanımlam

Stok Yönetimi

Ölçü Birimleri Dönüşüm Tablosu
Envanter Tanımlamaları
Malzeme İstemi İşlemleri
Stok İşlemleri
Rezerv İşlemleri
Statü Değişim Hareketleri
İrsaliyeli Çıkışlar
Fason Çıkış/Giriş İşlemleri
Sipariş Sevk İşlemleri
Depo Yönetimi
ABC Envanter Analizi İşlemleri
Stok Politikaları
Güvenlik Stoğu
Demirbaş

Satın Alma İşlemleri

Malzeme Hareketleri Yetkileri Tanım
Satın Alma İstek/ Sipariş Onay İşlemleri
Malzeme Liste Fiyatları
Satıcı İşlemleri
Firma İşlemleri
Teklif İsteme/Değerlendirme
Teklif Listesi-Tedarikçi Atama İşlemleri
Teklif Giriş / Sipariş İşlemleri
Satın Alma Siparişleri İşlemleri
Uzun Dönemli Anlaşma İşlemleri
Tedarikçi Değerlendirme/Onaylı Tedarikçi İşlemleri

Satış İşlemleri

Ürün Fiyatları Tanımlama
Müşteri İlişkileri
Firma Olay Listesi
Satış Hedefleri Tanımlama
Fırsat/Potansiyel Müşteri Tanımlama
Teklif İşlemleri
Teklif ve Teklif Ürünleri Tanımlama
Teklif Ürün Temel Maliyet
Satış İşlemleri
Sipariş İşlemleri
Sevkiyat Planı Hazırlama
Satış Tahminleri
Satış Sonrası Servis Tanımlamaları

Kalite Yönetimi

Ölçü Birimleri Dönüşüm Tablosu
Envanter Tanımlamaları
Malzeme İstemi İşlemleri
Stok İşlemleri
Rezerv İşlemleri
Statü Değişim Hareketleri
İrsaliyeli Çıkışlar
Fason Çıkış/Giriş İşlemleri
Sipariş Sevk İşlemleri
Depo Yönetimi
ABC Envanter Analizi İşlemleri
Stok Politikaları
Güvenlik Stoğu
Demirbaş

Üretim Yönetimi

Vardiya, Üretim Bölümleri, Makina/İş Merkezi, Makina Hiyerarşisi, Duruş Nedenleri Tanımlama
Ürün Tasarım
Ürün Ağacı Tanımlama (BOM)
Ürün Rotaları Tanımlama
Operasyon Bilgileri Tanımlama
Ürün Ağacı İşlemleri
Opsiyon Tanımlama
Stok Bilgileri,Ürün/Malzeme İşlemleri
Malzeme / Kapasite Planlama
Ana Üretim Planı - MPS Malzeme İhtiyaç Planlama - MRP
Siparişe Göre Üretim Planlama
Üretim Takip İşlemleri
İş Emri İşlemleri Prototip Tanımlama
Makina Yükleme İşlemleri
İzlenebilirlik Ağacı
Kapasite Dolulukları
Sipariş-İşemri Analizleri
Talep Yönetimi Üst Yönetim Raporlama (Üretim , Envanter, Satış,Kalite Bilgileri)

Bakım Yönetimi

Periyodik Bakım İşlemleri
Periyodik Bakım Çizelgeleme
Periyodik Bakım Gerçekleşme Kayıtları
Periyodik Bakım Malzeme-Satın Alma Emri
Bakım Onarım /Bakım Değişen Malzeme Analizi İşlemleri
Bakım Operasyon Analizi
Arıza ve Revizyon Bakım İşlemleri

Finans - Muhasebe

Muhasebe Bütçesi
Yılık Bütçe
Muhasebe Tanımları
Çek/Senet Muhasebe Kodları Tanımlama
Muhasebe Şablon Tanımlama
Muhasebe Hareket Tanımlama
Kullanıcı Organizasyon/Dönem Yetki Tanımlama
Genel Muhasebe İşlemleri
Ay Sonu İşlemleri
Bordro Muhasebeleştirme
Kur Farkı İşlemleri
Bütünleştirme İşlemleri
Toplu Muhasebeleştirme
Genel Fiş İşlemleri
Yıl Sonu İşlemleri
Yeniden Fiş Numaralandırma
Yıl sonu Kapanış ve Açılış Fişi Oluşturma
Yevmiye Numarası Verme
Döviz Kurları Girişi
Kasa Tanımlama

Banka/Hesap Tanımlama
Firma Devir Listesi
Envanter Kartı / Envanter Detaylı Bilgiler
Cari İşlemleri
Genel Cari İşlemleri
Ödeme ,İrsaliye Listesi ,Fatura
Müşteri Cari
Satış İşlemleri
Tedarikçi Cari
Alış İşlemleri
Finans İşlemleri
Bankalar
Çek/Senet/Teminat
Kasalar
Banka Kredileri ve Vadeli Mevduat Takibi
Mali Tablolar
Nakit Akışı
E-Fatura İşlemleri
E-DEFTER

Maliyet İşlemleri

Masraf Yerleri Tanımlama
Dağıtım İşlemleri
Dönem Tanımlama
Harcama Kalemleri Tanımlama
Masraf Yeri/Harc.Kalemi Finans İlişkileri
İşemirlerine Dağıtılacak Giderler Tanımlama
Malzeme Maliyetleri-Dönembaşı Stok
Maliyet Hesaplamaları
Standart Ürün Maliyet Hesaplama
İşemri Maliyet Hesaplama
Maliyet Harcama Tablosu
Maliyet Analizi İşlemleri
Harcama Analizi

İnsan Kaynakları

Sicil - Özlük İşlemleri
Eğitim Tanımlama
Tahakkuk İşlemleri
Sağlık Bilgileri
Eğitim /Değerlendirme Bilgileri
Yetkinlik Değerlendirme
Görev Gerekleri Tanımlama
İş Tanımlamaları ve Asil/Yedek Atamaları
İzin İşlemleri
Tanımlamalar
Hesaplama Formatları
Ek Gelirler
Kesintiler
Vergi İndirimleri
Vergi Dilimleri
Tahakkuk Birimi Bilgileri
Asgari Geçim İndirimi Parametreleri
Bordro
Puantaj
SGK

Mobil Uygulamalar

Üretim & Saha Yönetimi
Depo Yönetimi
Kalite Kontrol
Satış & Etkinlik Takibi
Satın Alma Onay Takibi
BilişimPM(Production Monitoring)

Fiyatlar

Bulut Bilişim Erp, Destek ve Eğitim Fiyatları

Yetki Bazlı Fiyatlama

Genel Yetki ve Tanımlama - Doküman Yönetimi
Stok Yönetimi
Satın Alma Yönetimi
Satış Yönetimi
Kalite Yönetimi
Üretim Yönetimi
Bakım Onarım Yönetimi
Finans Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetimi
Maliyet Yönetimi
Mobil Üretim & Saha Yön.
Mobil Depo Yönetimi
Mobil Kalite Kontrol
Mobil Satış & Etkinlik
Mobil Satın Alma Onay
BilişimPM
Aktif Kampanya
3 Yıllık Sözleşme
(Aylık Birim Fiyat)
64 ₺
141₺
128₺
128 ₺
205₺
192 ₺
77 ₺
192 ₺
103₺
103 ₺
3 ₺
23 ₺
9 ₺
2 ₺
9 ₺
23 ₺
6 Ay Bedava
Yıllık Sözleşme
(Aylık Birim Fiyat)
85 ₺
188 ₺
171 ₺
171 ₺
273 ₺
256 ₺
102 ₺
256 ₺
136₺
136₺
3 ₺
35 ₺
14 ₺
3 ₺
14 ₺
35 ₺
2 Ay Bedava
Aylık Birim Fiyat
106 ₺
234 ₺
213 ₺
213 ₺
341 ₺
319 ₺
128 ₺
319 ₺
170 ₺
170 ₺
4 ₺
47 ₺
19 ₺
3 ₺
19 ₺
47 ₺
Destek Şekli
Telefon Desteği
Uzak Bağlantı Desteği
Uzaktan Eğitim

Uzman Gün
Saat Fiyatı
75₺
75₺
125₺

1500₺

Hizmetlerimiz

Bilişim Akademi Modül Eğitim Hizmetleri
Yerinde Eğitim Hizmetleri
Proje Yönetimi Eğitim Hizmetleri
Proje Analiz ve Yönetimi Hizmetleri
Özel Buluta Geçme Olanağı
Danışmanlık

Destek

Uzak Destek Hizmeti
Çağrı Merkezi Destek Hizmeti
Kullanınıcı El Kitapları
SSS
Kullanım Video Kütüphanesi
Yerinde destek Hizmetleri

Eğitim

Kendi konularında uzman endüstri mühendisleri, mali müşavirler, yazılım ve proje yönetimi yerinde, bilişimAŞ. ortamında ve uzakltan verilen eğitimlerimiz. Kullanıcılarınyetkinliklerini ürünlerimizin kabiliyetlerini birleştirmek kısa sürede yüksek verim almayı sağlamaktadır.
Periyodik eğitimler ile kullanıcılarımızın ekiplerine yeni katılan çalışma arkadaşlarının uyum sürecini hızlandırmayı ve yüksek verim almayı garantilemektedir.Gerçek örnekler üzerinde yapılan çevrimler ve senaryoları kapsayan eğitimler yüksek kullanıcı deneyimi kazandırmaktadır.